Тос хадгалагч

Нийтийн гал тогооноос гарсан тосыг хадгалагч савны хананд өнгөр, тос хуримтлагдах нь бичил биетэн асар хурдан үржихэд таатай нөхцөл болно. Түүгээр зогсохгүй, тэндээс ялгарсан эвгүй үнэр нь зөвхөн тухайн өрөөн доторх агаарыг бохирдуулаад зогсохгүй, эргэн тойрны оршин суугчдаас гомдол ирэхэд хүргэх магадлалтай.

Биозоны агаар цэвэршүүлэгч төхөөрөмжүүд нь тос хадгалах өрөөний үнэрийг дарах, эрүүл ахуйн аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор өргөн хэрэглэгддэг. Хүнд хэлбэрийн бохирдлын асуудлыг шийдэж ирсэн түүхээрээ Биозон агаар цэвэршүүлэгч төхөөрөмж дэлхийд тэргүүлэгч болж чаджээ.

Туршилт судалгаа

Нэгэн нэр хүнд бүхий үл хөдлөх хөрөнгийн группийн эзэмшдэг тос хадгалах газрын үнэр нь маш хурц асуудал болоод байв. Ингээд Биозоны төхөөрөмжийг суурилуулсанд муухай үнэр нь огцом багасчээ. Шинжилж үзэхэд бактерийн хэмжээ мэдэгдэхүйц багассан байна.