Эмнэлэг, Эрүүл мэндийн газар

Эрүүл мэндийн байгууламжийн доторх орчинд биологийн, химийн бодис агуулсан олон төрлийн агаар бохирдуулагч бодисууд, тоосонцор нь гол тулгамдсан асуудал болдог. Агаарын чанар сайтай эмнэлгийн орчин нь өвчтөн болон эрүүл мэндийн ажилтнуудыг носоцомын буюу эмнэлэгийн орчноос авах халдвараас хамгаалдаг. Тиймээс халдвараас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авахын тулд эрүүл орчин бүрдүүлэхэд агаарын чанарын менежментийг хэрэгжүүлэх нь нэн чухал юм. Биозон агаар цэвэршүүлэгч нь өрөө тасалгааны агаарын бохирдуулагчдыг үр дүнтэй устгах зориулалттай, эмнэлэгийн орчинд хамгийн шинэлэг, тохиромжтой шийдэл юм. Биозон агаар цэвэршүүлэх төхөөрөмжүүдийг эрүүл мэндийн байгууллагуудад өргөн ашигладаг.

Туршилт судалгаа

Хон Конг дахь алдартай сэтгэцийн эмнэлгийн тасгууд тааламжгүй  үнэртэй, их хэмжээний нянтай байсан. Биозон агаар цэвэршүүлэгч төхөөрөмжийг агааржуулах системийн хэсэг болох агаар түгээх төхөөрөмжинд суурилуулсны дараа тааламжгүй үнэр, нянгийн түвшин эрс багассан.